CCTV, closed circuit television - uzavretý (vnútorný) televízny okruh, alebo aj priemyselná televízia (PTV) sa stále viac stávajú bežnou súčasťou vybavenia komerčných aj súkromných objektov. Pomocou tchto systémou možno efektívnejšie strážiť a monitorovať či vyhodnocovať udalosti v reálnom čase alebo zo záznamu. Sledovať obraz v reálnom čase, ako aj zo záznamu je pomocou počítača, či mobilného telefónu možné s ktorého koľvek miesta na svete. CCTV systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu.Copyright (c)2011