Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS), je zariadenie na preventívnu ochranu objektov pred požiarom. Slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, VZT, odvetrávanie a pod.).


 

Copyright (c)2011