Štrukturovaná kabeláž je obecné označenie metalických a optických prvkov,  ktoré umožnujú prepojenie užívatelov v rámci pc siete . Je to univerzálny systém, ktorý podporuje prenos analógových a digitálnych signálov. V súčasnej dobe je správna funkčnosť siete pre firmu dôležitá takisto,  ako činnosť elektrorozvodnej siete. Univerzálna kabeláž je neoddeliteľnou súčasťou moderných budov. Štruktúrovaná kabeláž sa už stala bežnou súčasťou aj rodinných domov, či bytov, kde sa využíva na rozvod telefónnych liniek, počítačovej siete, televízneho signálu, prepojenie kamerového systému s počítačovou sieťou, atď ...

 


Copyright (c)2011