Elektrická Zabezpečovacia Signalizácia (EZS) – Poplachový systém narušenia (PSN) je systém určený na ochranu majetku. Jeho úlohou je detekovať neoprávnený vstup, alebo pokus o vstup do stráženého priestoru a ohlásiť prípadné narušenie prostredníctvom GSM brány, telefónnej linky, alebo vysielačky na pult centrálnej ochrany (PCO), alebo na telefón majiteľovi, resp. určeným osobám. V dnešnej dobe je to najrozšírenejšia ochrana nehnuteľného majetku. Odporúčame ho skombinovať s kamerovým systémom (akási "spätná väzba"). Majiteľ, alebo iná zasvetená osoba si vie on-line pri doručení správy o poplachu skontrólovať za pomoci počítača, či mobilného telefónu, čo sa deje v monitorovaných priestoroch a prípadne okamžite volať políciu s presnými informáciami pre dolapenie narušiteľa.Copyright (c)2011